Wczytuję dane...
Instrukcje obsługi pojazdów na akumulator

Po otrzymaniu produktu prosimy w pierwszej kolejności  o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do przesyłki.

Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość.
Przed rozpoczęciem zabawy należy zaznajomić dziecko z budową i obsługą pojazdu. Musi ono wiedzieć jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd. Pojazd na akumulator hamuje na skutek zdjęcia nogi z pedału gazu lub w przypadku pojazdów 2.4 Ghz z pilotem po wciśnięciu przycisku STOP na pilocie. Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności, nie zachowanie środków ostrożności może skutkować upadkiem lub spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie. Nie wolno bawić się pojazdem podczas burzy i deszczu. Nie wolno bawić się pojazdem na żwirze, piasku czy błocie,  może to skutkować dostaniem się piasku lub żwiru do silników czy włączników i  ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.  Nie należy bawić się pojazdem podczas deszczu. Przed każda jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania elementów oraz kół nie zastosowanie się do tego może skutkować upadkiem lub wypadkiem. Zabawa za pomocą pilota sterowania musi odbywać się z bezpiecznej odległości.
Nie zwierać zacisków zasilania akumulatora. Przecierać wilgotną szmatką i wyczyścić po każdym użyciu. Przed przecieraniem odłączyć zasilanie. Pojazd powinien być przechowywany w stanie suchym i czystym. Pojazd należy przechowywać z odłączonym akumulatorem w suchym, czystym  i ciepłym miejscu.
W przypadku, gdy pojazd posiada koła pompowane należy napompować koła do ciśnienia zalecanego na oponie.
Opony należy pompować pompką ręczną nie używać kompresora - może to uszkodzić oponę.
Optymalna temperatura otoczenia dla zabawy pojazdem +12 C
Zasady przechowywania  i eksploatacji akumulatora opisane są w dalszej części strony.

Uwaga każdy  pojazd do transportu posiada odłączony akumulator.Jak zmontować pojazd - prosimy o zapoznanie się z instrukcją, dodatkowo po kliknięciu na poniższy link można zobaczyć filmy z montażem:

MONTAŻ POJAZDÓW - FILMY INSTRUKTAŻOWE

W przypadku pojazdów z możliwością zdalnego sterowania pod siedzeniem znajduje się jeden przewód będący anteną ( najczęściej zakończony jest metalowym oczkiem), ten przewód należy  przykręcić pod  wkręt aby był jak najbardziej rozwinięty - wówczas pojazd będzie miał większy zasięg pilota. Nie należy tego przewodu podłączać na żadnego źródła zasilania może to spowodować uszkodzenie układu zdalnego sterowania.

AKUMULATOR:

Najczęściej akumulator znajduje się pod siedzeniem pojazdu - należy wówczas zdjąć lub odkręcić siedzenie  ewentualnie pokrywę pod siedzeniem i podłączyć akumulator  poprzez podłączenie złączek lub podłączenie przewodów do  terminali na akumulatorze.
W niektórych pojazdach akumulator może znajdować się pod maską - wówczas należy odkręcić wkręty, zdjąć maskę i podłączyć akumulator lub złączkę  - w zależności od modelu.


Podłączenie przewodów do akumulatora ilustruje poniższy rysunek:

Poniżej instrukcja obsługi, eksploatacji akumulatora oraz sposobów jego podłączenia.
Nie należy zmieniać sposobu podłączenia akumulatora samemu, należy to zlecić serwisowi lub elektrykowi.
Samodzielna zmiana sposobu podłączenia może uszkodzić  układy oraz silniki.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
•    Wszystkie próby rozbierania lub modyfikowania akumulatora mogą doprowadzić do jego
uszkodzenia, oraz być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika
•    Nie  należy  zwierać  bieguna  dodatniego  z  ujemnym  –  może  to  doprowadzić  do  porażenia
prądem lub pożaru
•    Jeśli  akumulator  posiada  śruby  terminali  należy  je  mocno  przykręcić  ,  poluzowane  
śruby mogą spowodować pożar.
•    Zawsze  przed  instalacją  akumulatora  należy  odłączyć  główne  zasilanie.  W  przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
•    Nie  należy  podłączać  akumulatora  do  układu  o  innym  napięciu  niż  napięcie  nominalne
akumulatora.
•    Akumulator   nie   może   być   samodzielnie   używany   jako   źródło   napięcia   AC   
(jeżeli akumulator ma być użyty do tego celu wymagane jest dodatkowe urządzenie np. UPS ).
•    Akumulatora nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła i ognia.

UWAGA
nie należy przechowywać i używać akumulatora w miejscach:
•    gdzie temperatura otoczenia jest niższa niż -40 °C lub wyższa niż +50 °C.
•    o bezpośrednim padaniu promieni słonecznych.
•    gdzie akumulator będzie narażony na zamoczenie.
•    oblodzonych lub o dużej wilgotności powietrza.
•    występowania gazów korozyjnych.
•    zakurzonych lub zanieczyszczonych.
•    gdzie akumulator będzie narażony na wstrząsy/uderzenia.

Akumulator powinien być przechowywany w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

ŁĄCZENIE AKUMULATORÓW

Połączenia szeregowe
Do  połączenia  szeregowego  należy  użyć  akumulatorów  o  takiej  samej  pojemności. Łączenie
szeregowe akumulatorów owocuje zsumowaniem ich napięć. Przy szeregowym łączeniu  akumulatorów  
maksymalna  wydajność  prądowa  będzie  równa  maksymalnej
wydajności najsłabszego z nich.UWAGA:

1.  Nie można łączyć akumulatorów o różnej pojemności nominalnej.
2.  Nie należy łączyć ze sobą starych i nowych akumulatorów
3.  Nie należy łączyć ze sobą akumulatorów różnych producentów
4.  Nie należy łączyć ze sobą akumulatorów o różnym stopniu naładowania (każdy z akumulatorów
należy najpierw osobno naładować )
5.  Baterie do zainstalowania powinny być ładowane przez minimum 12 godzin.


POŁĄCZENIA RÓWNOLEGŁE
Do  połączenia  równoległego  należy  użyć  akumulatorów  o  takim  samym  napięciu.  Łączenie
równoległe  akumulatorów  powoduje  zsumowanie  ich  pojemności.  Przy  równoległym  łączeniu
akumulatorów ich napięcie pozostaje bez zmian.


ŁADOWANIE, ROZŁADOWANIE

Ładowanie
1. Napięcie ładowania powinno wynosić:
•    dla akumulatora 2 V: 2,35 – 2.45 V
•    dla akumulatora 6 V: 7.05 -  7.35 V
•    dla akumulatora 12V: 14.1 – 14.7 V
2. Prąd ładowania nie powinien być większy niż 25 % pojemności akumulatora.

Rozładowywanie
Nadmierne  rozładowanie  akumulatora  powoduje  zmniejszenie  jego  możliwości  magazynowania
energii,  ograniczenie  pojemności  i  skrócenie  żywotności.  Nadmierne  rozładowanie  może  być
również skutkiem pozostawienia rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas bez ładowania.
Zbyt  głęboko  rozładowywane  akumulatory  ulegają  częściowej,  nieodwracalnej  utracie  dostępnej
pojemności.
UWAGA:  Po  rozładowaniu  akumulatora,  należy  go  niezwłocznie  w  pełni  naładować  (najlepiej
zrobić to w ciągu 48 godzin ).

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie
  okresu   użytkowania,   nie   należy   usuwać   go   z   innymi   odpadami   pochodzącymi   z
gospodarstw  domowych.  Aby  uniknąć  szkodliwego  wpływu  na  środowisko  naturalne  i  zdrowie
ludzi wskutek niekontrolowanego  usuwania  odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu  
odpadów,  oraz  odpowiedzialny  recykling  w  celu  promowania   ponownego  użycia  zasobów
materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego
produktu, użytkownicy w gospodarstwach powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu , lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.

Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Tabela spadków napięć dla akumulatorów, spadek napięcia poniżej podanych wartości może nieodwracalnie uszkodzić akumulator.
W celu uniknięcia sytuacji uszkodzenia akumulatora należy nie dopuścić do jego rozładowania poniżej podanych na czerwono wartości.
Akumulator  nie powinien stać nie naładowany dłużej niż 48 godzin, a najlepiej ładować go niezwłocznie po rozładowaniu - przedłuży to jego żywotność.

Informacje oraz OSTRZEŻENIA dotyczące eksploatacji pojazdów: